checked-smallVyužitie systému Publixing je ZDARMA.

checked-smallProvízia pre Publixing je generovaná len z distribúcie.

checked-smallMajiteľ autorských práv rozhoduje o forme zvolenej distribúcie.

checked-smallPublixing získava licenciu na 5 rokov distribúcie po zrealizovaní projektu.

checked-smallPublixing si nikdy neúčtuje poplatky za využitie systému.

Chceš vedieť viac?